Kleine impressie
Materialen
Klimmen
Gezamenlijk
Vrij klimmen
Een carabiner ook wel verbindingselement genoemd
Een carabiner ook wel verbindingselement genoemd
Automatisch blokkerende zekerapparaat
Automatisch blokkerende zekerapparaat
Achtjes zijn zekerapparaten zonder een back-up
Achtjes zijn zekerapparaten zonder een back-up
Boulderen is rotsklimmen uitgekleed tot aan zijn ruwe essentie
Boulderen is rotsklimmen uitgekleed tot aan zijn ruwe essentie
Wil je klimmen eens komen uitproberen?
Wil je klimmen eens komen uitproberen?
Neem samen deel aan een kennismakingsles
Neem samen deel aan een kennismakingsles
Introductieles voor het uitleggen van de “spelregels”
Introductieles voor het uitleggen van de “spelregels”
Vrij klimmen (Engels: free climbing) is een vorm van rotsklimmen
Vrij klimmen (Engels: free climbing) is een vorm van rotsklimmen
Vrij wandklimmen is mogelijk wanneer je in het bezit bent van een NKBV Indoor Toprope Certificaat
Vrij wandklimmen is mogelijk wanneer je in het bezit bent van een NKBV Indoor Toprope Certificaat
Fundamentals
All
Fundamentals
Fundamentals
april 14, 2024
Binnenklimmen: Uitleg over klimhallen en kunstmatige klimwanden. Buitenklimmen: Introductie tot rotsklimmen en de verschillende soorten klimterrein, zoals sportklimmen, traditioneel klimmen en boulderen.
Klimsoorten Rope Rebel
Fundamentals
april 14, 2024
Klimuitrusting: Bespreking van essentiële uitrusting, zoals klimharnassen, klimtouwen, karabiners, helmen en klimschoenen. Zekeringstechnieken: Uitleg over zekeringsapparaten, knopen en het belang van een goede zekeringspartner. Risicobeheer: Het belang van risicobeoordeling, valpreventie en noodprocedures.
Veiligheid Rope Rebel
Fundamentals
april 14, 2024
Basistechnieken: Uitleg over basisgrepen, voetplaatsing, evenwicht en lichaamshouding. Geavanceerde technieken: Introductie tot overhangen, stemming, dalen en andere geavanceerde klimtechnieken.
Klimtechnieken Rope Rebel
Fundamentals
april 14, 2024
Klimjargon: Introductie tot veelgebruikte termen en klimwoorden, zoals grepen, routes, problemen en graden.
Terminologie Rope Rebel
Fundamentals
april 14, 2024
Verantwoord klimmen: Het belang van het respecteren van natuurlijke omgevingen, toegangsregels en lokale klimethiek.
Klimethiek Rope Rebel
Fundamentals
april 14, 2024
Fysieke voorbereiding: Advies over krachttraining, flexibiliteit en uithoudingsvermogen. Mentale voorbereiding: Het belang van zelfvertrouwen, focus en concentratie.
Fundamentals
april 14, 2024
Klimpartners en -vrienden: Het belang van samenwerken en kameraadschap in de klimgemeenschap. Klimclubs en organisaties: Informatie over lokale klimverenigingen en nationale klimorganisaties.
Klimgemeenschap Rope Rebel
Fundamentals
april 14, 2024
Persoonlijke doelen: Het stellen van doelen, of het nu gaat om verbetering van techniek, het overwinnen van angsten of het bereiken van specifieke prestaties. Wedstrijdklimmen: Introductie tot klimwedstrijden en kampioenschappen voor degenen die hun vaardigheden willen testen op wedstrijdniveau.
Klimdoelen Rope Rebel

Login

zondag 14 april 2024